Informační kampaň k uznávání neformálního vzdělávání

Oč v našem projektu podporujícím propojování formálního a neformálního vzdělávání vlastně jde?

Projekt Propojování formálního a neformálního vzdělávání poskytuje metodickou podporu školám a organizacím neformálního vzdělávání, které společně tvoří a ověřují vzdělávací programy zaměřené na rozvoj klíčových kompetencí dětí/žáků.

A proč si myslíme, že je důležité podporovat tuto spolupráci?

Pokud se ve spolupráci lidí mimoškolní sféry (neformálního vzdělávání) a učitelů podaří vytvořit různé zajímavé programy, které budou čerpat z velmi dobrých zkušeností vedoucích i dalších pracovníků neziskového sektoru a které budou použitelné i ve škole, zvýší to naději, že se klukům a děvčatům bude i školní docházka zamlouvat víc, než je tomu doposud. A také si mohou osvojit leccos z toho, co se sice daří prostřednictvím činností mimoškolních, ale už mnohem méně prostřednictvím školních činností. Třeba z tolik skloňované a zatím málo uskutečňované mediální výchovy nebo kritického myšlení.

Důležitá je i podpora vytváření přátelských vztahů mezi učiteli a žáky. Ostatně dobré vztahy mezi  dětmi i dospělými jsou pro neformální vzdělávání naprosto nezbytné a ty skutečně zajímavé programy by se ani bez toho nedaly uskutečňovat. Je také pravděpodobné, že společná práce na vytváření, ověřování i zavádění takových programů podpoří navázání dlouhodobých vztahů mezi učiteli a ostatními spolutvůrci z oblasti neformálního vzdělávání. Mohl by to být skutečný zárodek určitého systému opravdového „prolínání“ těchto dvou sfér, které zatím většinou působí odděleně. A to i po skončení vlastního projektu.

V projektu jsou ale i další skrytější možnosti, které mohou být zajímavé pro obě vzdělávací oblasti. A týká se to jak dětí, tak dospělých. Není přece od věci zhodnotit i ve školním systému kompetence (případně dovednosti a znalosti), které si děti osvojily v oddílech, kroužcích, družinách či jiných strukturách neformálního (včetně zájmového) vzdělávání. Leckdy v nich totiž kluci i děvčata nerozvíjejí jen důležité měkké kompetence zásadní pro mezilidské vztahy, ale i kompetence značně odborné (přírodovědné, kulturní, jazykové, technické atd.). Šlo by tedy o „uznávání“ přínosu neformálního vzdělávání i v oblasti vzdělávání formálního. Zatím se něco obdobného využívá v případě účasti v různých soutěžích či olympiádách, resp. středoškolské odborné činnosti, kdy úspěšným účastníkům může být v důsledku toho třeba odpuštěna část přijímacích zkoušek.

V případě dospělých pak cílem projektu je, aby pracovníci v neformálním vzdělávání, kteří disponují kompetencemi pro práci s dětmi a mládeží, byli informováni o tom, že mohou své kompetence využít pro získání profesních kvalifikací, které mohou případně zvýšit i jejich pracovní uplatnění. Konkrétně se jedná o tyto profesní kvalifikace v celorepublikovém systému Národní soustavy kvalifikací (http://www.narodnikvalifikace.cz/):

  1. Vedoucí volnočasových aktivit dětí a mládeže
  2. Samostatný vedoucí volnočasových aktivit dětí a mládeže
  3. Hlavní vedoucí zotavovací akce dětí a mládeže
  4. Koordinátor dobrovolníků
  5. Garant bezpečnosti pro oblast práce s dětmi a mládeží v zájmovém a neformálním vzdělávání
  6. Odborný pracovník v oblasti mezinárodní spolupráce s dětmi a mládeží

Prezentace Uznávání neformálního vzdělávání

Prezentace 12_2019 Uznávání neformálního vzdělávání_přínos pro školy

... Číst dál