Ve čtvrtek 27. 2. 2020 proběhl v rámci informační kampaně na podporu uznávání neformálního vzdělávání kulatý stůl, jehož cílem bylo podpořit diskuzi o přínosech propojování formálního a neformálního vzdělávání a zprostředkovat pohled cílové skupiny, která problematiku pilotuje v praxi (prostřednictvím ověřování vzdělávacích programů pro děti a žáky, které vznikají ve spolupráci pedagogů a pracovníků neformálního vzdělávání).

V rámci kulatého stolu byly diskutovány 1) zkušenosti s dosavadní spoluprací obou vzdělávacích oblastí, 2) možnosti, přínosy a překážky jejich propojování, 3) možné kompetence, které děti a žáci získávají prostřednictvím neformálního vzdělávání a které lze využít při výuce, 4)  využití profesních kvalifikací z oblasti neformální výchovy a vzdělávání v Národní soustavě kvalifikací.  

Datum a místo konání:

Kdy: 27. února 2020 od 13.00 do 15.00

Kde:  NPI ČR (Senovážné nám. 25, 110 00 Praha 1)

Prezentace

Výstupy z kulatého stolu