Výstupy z činnosti platformy center kolegiální podpory

Cílem činnosti pěti center kolegiální podpory (v Praze, Brně, Plzni, Ostravě a Ústí n. L.), které tvoří platformu pro odborná tematická setkávání, je poskytovat příležitost pro síťování a vzájemné učení pedagogů a pracovníků neformálního vzdělávání a vytvářet prostor pro sdílení zkušeností, výměnu příkladů dobré praxe, diskuzi, čerpání inspirace pro práci s dětmi a mládeží i pro výuku, společné plánování a reflexi činnosti, a to formou realizace pravidelných tematických setkání, workshopů a celostátních setkání.

Metodická činnost center kolegiální spolupráce je doprovázena informační kampaní k uznávání výsledků neformálního vzdělávání, která se zaměřuje na zvýšení informovanosti pracovníků pracujících s dětmi a mládeží o možnosti nechat si uznat své profesní kompetence v Národní soustavě kvalifikací (prostřednictvím profesních kvalifikacích v oblasti neformálního vzdělávání a výchovy – např. Vedoucí volnočasových aktivit dětí a mládeže, Hlavní vedoucí zotavovací akce dětí a mládeže a další).

Primární cílovou skupinou jsou pedagogové a pracovníci neformálního vzdělávání, kteří společně tvoří vzdělávací programy pro děti a žáky zaměřené na rozvoj klíčových kompetencí.

Kontakty na odborné pracovníky center naleznete zde.

Harmonogramy činnosti center kolegiální podpory jsou k dispozici zde.

... Číst dál