Národní registr výzkumů o dětech a mládeži

Pedagogické a odborné veřejnosti a pracovníkům pracujícím s dětmi a mládeží v nestátních neziskových organizacích a dalších institucích je k dispozici Národní registr výzkumů o dětech a mládeži, veřejně přístupný archiv dat určený všem zájemcům o nejnovější informace z oblasti výzkumných šetření zaměřených na naši nejmladší generaci. Portál provozovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy prostřednictvím NPI ČR shromažďuje výzkumy realizované státními, vědecko-výzkumnými i neziskovými organizacemi a institucemi. V elektronické knihovně registru jsou uloženy kompletní závěrečné zprávy či odkazy na ně, spolu se základními anotacemi, a to jak v českém, tak v anglickém jazyce.

http://www.vyzkum-mladez.cz/cs/registr

 

Svět volného času

Na této stránce je k dispozici databáze mnoha volnočasových aktivit, které mohou ve své činnosti využít střediska volného času, neziskové organizace pracující s dětmi a mládeží a školy.

http://www.svetvolnehocasu.com/

 

Učíme se venku

Portál Učíme se venku nabízí hry a nápady, jak se společně s dětmi učit v kontaktu s přírodou, objevovat a tvořit.

https://ucimesevenku.cz/co-se-ucit-venku/.

 

Lesní pedagogika

Stránky lesní pedagogiky  nabízí pro zájemce po dobu uzavření škol „Domácí školu“. Obsahem stránky jsou materiály vhodné pro domácí vzdělávání, také si mohou děti zahrát online lesnické hry, které pobaví, ale zároveň se i něco naučí. Nebo mohou prověřit své znalosti v různých poznávačkách, procvičit si  češtinu i přírodopis si ve skrývačkách, čtení a přírodopis v komiksech ad. Připraven k vyplnění je i pracovní sešit se zábavnými a hravými úkoly o lese a jeho obyvatelích. Na stránkách je rovněž možnost si stáhnout pracovní sešity (i s řešením pro rodiče) o národních parcích.

https://www.lesnipedagogika.cz/cz/pro-deti/domaci-skola

 

Otevřená věda

Nezkreslená věda je popularizačně-vzdělávací cyklus Akademie věd české republiky. Krátká animovaná videa atematicky zaměřená na vědu a poznání edukační a zábavnou formou přibližují zajímavé jevy z vědní oblasti (nejen) studentům a pedagogům středních škol.

http://www.otevrenaveda.cz/nezkreslena-veda/

 

Šotkoviny

Webové stránky jsou určené k podpoře čtenářské gramotnosti pro žáky a jejich rodiče, kteří rádi čtou nebo píší. Žáci zde najdou mnohé hry, dílny nápadů, knihovnu, kvízy, odkazy na weby o čtenářství, fotografie, videa, audioknihy, e-learningový kurz, zajímavé informace, které píši sami čtenáři. Rodiče se dozvědí, jak např. zvolit vhodný časopis pro své děti, jakým způsobem vzbudit zájem o čtení, jaké knihy jsou vhodné atd.

http://www.sotkoviny.cz/

http://www.ctenarska-gramotnost.cz/

 

Další zdroje a materiály

https://znv.npicr.cz/

https://talentovani.cz/

http://www.talnet.cz/

https://rvp.cz/informace/vzdelavaci-sekce-zajmove-a-neformalni-vzdelavani

https://crdm.cz/clanky/aktivity-pro-deti/

http://www.kamchodit.cz/

https://www.deti-a-media.cz/

http://nicm.cz/

https://badatele.cz

https://www.jsns.cz/online-vyuka

http://www.ostrmuz.cz/website/mainmenu/doprovodne-programy/evv/

http://vseved.upol.cz/

https://www.dolnivitkovice.cz/velky-svet-techniky/dovyuky/

https://vida.cz/d/livestream

https://vida.cz/vida-na-doma