Projekty

Projekty Evropských strukturálních a investičních fondů představují příležitost nejen pro rozvoj vzdělávacího systému, ale také pro rozvoj organizací, které jsou jejich nositeli. NPI ČR může díky podpoře z Evropských strukturálních a investičních fondů vytvářet a ověřovat efektivní postupy a nástroje profesní podpory pedagogů a obohacovat jimi svou stávající nabídku. To mu umožní profilovat se jako moderní instituce s bohatým odborným i metodickým know-how, a upevnit tak svou pozici centrálního garanta profesního rozvoje pedagogů v rámci České republiky.

... Číst dál