Archiv projektů ESF

V programovém období 2007–2013 Národní institut pro další vzdělávání (NIDV) realizoval v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) vybrané klíčové aktivity v individuálních projektech národních v roli partnera Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a individuální projekty ostatní a grantové projekty v roli příjemce. Celkem bylo realizováno 22 projektů: 7 individuálních projektů národních, 10 individuálních projektů ostatních a 5 grantových projektů.
Projekty byly zaměřeny na další vzdělávání a podporu pedagogických pracovníků škol a školských zařízení, zvyšování kvality počátečního vzdělávání a zájmového a neformálního vzdělávání.Projekty byly spolufinancovány z Evropského sociálního fondu (85 % způsobilých výdajů projektu) a státního rozpočtu (15 % způsobilých výdajů projektu).

 

V programovém období 2004–2006 NIDV realizovalo v rámci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů (OP RLZ) 3 individuální projekty národní.

... Číst dál