Metodické materiály pro příjemce aktivity č. 4 výzvy Budování kapacit pro rozvoj škol II

Dle Pravidel pro žadatele a příjemce, specifická část (str. 43 a 49) má být metodická podpora poskytována pracovníkům formálního a neformálního vzdělávání v souladu s metodikou projektu K2 s názvem Metodika – kompetence, kvalita, kvalifikace, (sebe)koncepce. Také tvůrci vzdělávacích programů aktivity č. 4 výzvy mají při tvorbě svých výstupů postupovat v souladu s touto metodikou. Metodika je k dispozici ke stažení zde

Další využitelné materiály a publikace:

Publikace Kompetence v neformálním vzdělávání

K dispozici zde

Další publikace z oblasti zájmové a neformální vzdělávání naleznete na stránce Publikace

... Číst dál