Systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů

Do projektového portfolia NPI patří od ledna 2018 projekt Systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů (registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_052/0008363), zkráceně SYPO. V současnosti neexistuje ucelený systém celoživotního profesního rozvoje učitelů a ředitelů. SYPO má za cíl tento stav významně změnit a nastavit systém dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků tak, aby pozitivně ovlivnil kvalitu českého školství.    

Všechny aktuální informace naleznete na webu projektu www.projektsypo.cz.

... Číst dál