V návaznosti na usnesení vlády č. 194 ze dne 12. března 2020 a následné vyhlášení nouzového stavu na území České republiky bylo ze strany ředitelky NPI ČR až do odvolání zastaveno pořádání veškerých prezenčních forem vzdělávacích programů, včetně vzdělávacích akcí pro tvůrce vzdělávacích programů realizovaných v rámci projektu Podpora propojování formálního a neformálního vzdělávání včetně zájmového. Konání akcí je pozastaveno min. do 15. 4. 2020.

O aktuální situaci a náhradních termínech konání budou příjemci aktivity č. 4 informováni průběžně odbornými pracovníky Center kolegiální podpory e-mailem.