Ve dnech 26. – 27. září 2019 od 10.00 hod. se v Praze v Konferenčním centru NIDV na Senovážném náměstí 25 uskuteční celostátní setkání tvůrců vzdělávacích programů, které vznikají v projektech zaměřených na propojování formálního a neformálního vzdělávání výzvy Budování kapacit pro rozvoj škol II.

Cílem celostátního setkání je podporovat vzájemnou spolupráci a propojování škol a organizací neformálního vzdělávání (včetně zájmového) a poskytnout prostor pro sdílení zkušeností, výměnu příkladů dobré praxe, diskuzi, čerpání inspirace pro práci s dětmi a mládeží i pro výuku, společné plánování a reflexi činností v rámci propojování obou vzdělávacích oblastí. V dopoledním bloku celostátního setkání vybraní realizátoři projektů představí své dosavadní zkušenosti s procesem přípravy a ověřování vzdělávacích programů zaměřených na rozvoj klíčových kompetencí dětí a žáků, které vznikly za vzájemné spolupráce pedagogů a pracovníků neformálního vzdělávání. Odpolední blok bychom rádi věnovali moderované diskusi nad problematikou spolupráce a propojování škol a organizací neformálního vzdělávání. Účast realizátorů projektů je z kapacitních důvodů rozložena do dvou dnů, proto je program 1. dne celostátního setkání totožný s programem 2. dne celostátního setkání.

Datum a místo konání:

26. – 27. září 2019 v 10:00 hod.
Konferenční centrum NIDV Praha
Senovážné nám. 25, 110 00 Praha 1

Organizátor:

Individuální projekt Propojování formálního a neformálního vzdělávání včetně zájmového
Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_032/000816
Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.