Přehled hlavních plánovaných výstupů:

1. Centra kolegiální podpory pro propojování formálního a neformálního vzdělávání: Na pěti krajských pracovištích NIDV bude po dobu 3 let působit centrum zaměřené na poskytování metodické podpory školám a organizacím neformálního vzdělávání (včetně zájmového) pro efektivní vzájemnou spolupráci a propojování vzdělávacích aktivit obou oblastí. Bude podpořen rozvoj kolegiální spolupráce mezi pedagogy a pracovníky v zájmovém a neformálním vzdělávání směřující k pochopení přínosu obou oblastí pro rozvoj klíčových kompetencí dětí/žáků. Sít center kolegiální podpory vytvoří platformu pro odborná tematická setkávání, která podpoří zvyšování kompetencí pracovníků ve formálním a neformálním vzdělávání formou síťování a vzájemného učení.

2. 120 zapojených organizací (75 škol a 45 organizací neformálního vzdělávání, které navázaly kolegiální spolupráci).

3. Akce s cílovou skupinou

  • 60 tematických setkání s cílovou skupinou na centrech kolegiální podpory (4 setkání za rok/1 CKP)
  • 30 workshopů s cílovou skupinou na centrech kolegiální podpory (2 workshopy za rok/1 CKP)
  • 3 celostátní setkání (konference)

4. Metodické materiály v tematických oblastech:

a) identifikace zájmu, vloh, potřeb a potenciálu dětí – žáků

b) metody propojování FNV, návrh metod přenášení výsledků dětí-žáků získaných v ZNV do formálního vzdělávání

c) výběr volnočasové aktivity/programu v ZNV (kritéria kvality výběru apod.)

d) společné plánování, realizace a vyhodnocení vzdělávacích aktivit v FV a ZNV

e) inkluze v ZNV

f) rozvoj klíčových kompetencí prostřednictvím formálního a neformálního vzdělávání

5. Informační kampaň, jejímž prostřednictvím budou poskytovány informace o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání v ČR pracovníkům neformálního vzdělávání.